เทคโนโลยีขั้นสูงมีความต้องการโซลูชั่นใหม่

การพัฒนาเพื่อ E-mobility

รูปทรงชิ้นส่วนที่ซับซ้อนและข้อกำหนดด้านคุณภาพของชิ้นส่วน e-mobility เป็นสิ่งกำหนดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ให้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งครอบคลุมถึงการผลิตแบบ HPDC เหล็กกล้า Dievar คือคำตอบสำหรับแม่พิมพ์ที่ต้องการการผลิตชิ้นส่วนยุคใหม่

 

1. ชิ้นส่วนโครงสร้าง
ชิ้นส่วนเหล่านี้มีขนาดใหญ่ โดยมีความขนาดที่หนาบางที่ต่างกัน และต้องการผิวที่มีคุณภาพสูง ชิ้นส่วนที่ผลิตต้องไม่มีความเสียหายที่ผิวจากการผลิต ซึ่งเป็นความท้าทายในการออกแบบแม่พิมพ์

2. ตัวเรือนมอเตอร์ไฟฟ้า
ชิ้นส่วนหล่อขนาดใหญ่ที่มีความต้องการคุณภาพผิวสูง ต้องไม่มีความเสียหายจากการผลิตเนื่องจากความเสียหายของแม่พิมพ์ เช่น รอยแตก การกร่อน หรือ การละลาย

3. ชุดแบตเตอรี่และกล่อง
ชุดแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก หมายถึงความร้อนสะสมจำนวนมากที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ ทำให้มีความเสียหายที่ไม่สามารถยอมรับได้ และมีผลต่ออายุการใช้งานที่สั้นลงเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนหล่อแบบดั้งเดิม

4. การผลิตที่ลดลง
ผลตอบรับจากลูกค้าแสดงให้เห็นว่าการผลติชิ้นส่วนเหล่านี้ มีผลผลิตที่ต่ำกว่าที่คาดไว้มาก เนื่องจากความเสียหายของแม่พิมพ์ที่มีสาเหตุจากความร้อนสะสมที่สูง ตามแบบฉบับ ตัวอย่างเช่น เหล็กมาตรฐาน AISI H13/H11 ESR ที่ใช้ทำแม่พิมพ์ผลิตชิ้นส่วนเบ้ายึดโช็คอัพ มีความคาดหมายในการผลิตที่มากกว่า 60,000 ชิ้น แต่ตามรายงานการผลิตทำได้ต่ำกว่า 30,000 ชิ้น

 

กด link เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dievar ซึ่งเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการต้านทานความเสียหายจากความร้อน (ภาษาอังกฤษ)

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.