เพิ่มประสิทธิภาพเหล็กแม่พิมพ์ด้วยโซลูชันการอบ-ชุบ

เหล็กเครื่องมือ หรือเหล็กแม่พิมพ์ เป็นเหล็กคุณภาพสูงที่ผลิตขึ้นตามองค์ประกอบทางเคมีที่ได้รับการควบคุม และผลิตขึ้นเพื่อพัฒนาคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อการทำงานและการขึ้นรูปของวัสดุ โดยนำไปใช้ในงานต่าง ๆ อาทิ Blanking, Forming, Plastic moulding, Die casting, Extrusion and Forging

ASSAB เราไม่เพียงแต่จำหน่ายเหล็กแม่พิมพ์ประสิทธิภาพสูงเท่านั้น แต่เรายังนำเสนอบริการอื่น ๆ ด้วย เช่น การอบชุบเหล็กด้วยความร้อน (Heat Treatment) ที่สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการของคุณ เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางอุตสาหกรรมรายสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาโซลูชันให้มีความล้ำสมัย เราพยายามพัฒนาการบริการ และโซลูชันอบชุบด้วยความร้อน รวมถึงนำวิทยาศาสตร์ที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงเข้ามาใช้ในกระบวนการ ซึ่งกระบวนการนี้มีการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่การปรับเวลา อุณหภูมิ และการระบายความร้อนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้อุปกรณ์ที่ล้ำสมัยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเหล็กเครื่องมือหรือเหล็กแม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า

คลิก ที่นี่ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมวิธีอบชุบ

คลิก>> โซลูชันใหม่ในงาน HPDC ที่นำ Additive Manufacturing มาผสมผสานใช้งานร่วมกัน

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.