การผลิตเพื่อมอบสภาพแวดล้อมที่ดีให้คนรุ่นต่อไป

Uddeholm ซึ่งเป็นโรงงานของเราในสวีเดน ประสบความสำเร็จอย่างสูงด้านความยั่งยืนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของ Uddeholm ลดลงมากกว่า 46% นับแต่ปี พ.ศ. 2533  Uddeholm ยังคงทำงานอย่างแข็งขันเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3,100 ตันต่อปีจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดย Uddeholm มีเป้าหมายจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลลงจนเหลือศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2573 

Uddeholm ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์ที่ท้าทายเพื่อลดการใช้พลังงาน และผลกระทบต่อสภาพอากาศตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา โครงการประหยัดพลังงานได้ถูกนำมาใช้ในปี พ.ศ. 2564/65 ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 16 GWh (กิกะวัตต์ชั่วโมง) และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2,700 ตัน โดย 1 GWh คือ 1,000,000 kWh (กิโลวัตต์ชั่วโมง) และเท่ากับปริมาณพลังงานของน้ำมันเชื้อเพลิง 100 m3 หรือเทียบเท่ากับบ้าน 40 หลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในการทำความร้อน (Heating) ดังนั้น 16 GWh ก็เทียบได้กับบ้าน 640 หลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในการทำความร้อนโดยตรง

ประเภทของพลังงานที่ Uddeholm ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่คือ ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งก๊าซหุงต้ม (LPG) ในจำนวนที่ไม่มากนัก และการให้ความร้อนแก่ชุมชนสำหรับการทำความร้อนภายในอาคาร โดยสำหรับ Uddeholm ก๊าซธรรมชาติทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน  Uddeholm แทนที่ก๊าซธรรมชาติด้วยก๊าซชีวภาพ และส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 1,044 ตัน ในระหว่างสัปดาห์ความเป็นกลางต่อสภาพอากาศในปี พ.ศ. 2564 การเปลี่ยนแปลงเต็มรูปแบบ ในปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้จริง แต่ Uddeholm ตั้งใจที่จะเพิ่มสัดส่วนของก๊าซชีวภาพ เตาหลอมก๊าซธรรมชาติ ได้เปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งทำให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 600 ตันและลดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 1 ตัน

ธุรกิจของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของวงจรการฟื้นฟู เศษวัสดุจะถูกหลอมละลายเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ นั่นหมายถึงอะตอมโลหะทุกตัวที่รีไซเคิลด้วยวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องขุดโลหะใหม่จากพื้นดิน ผลิตภัณฑ์ของ Uddeholm ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล 84% ถึง 98% ทุกวันนี้ ไม่มีผลิตภัณฑ์ตกค้างในหลุมฝังกลบ ของ Uddeholm แต่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่เป็นวัตถุดิบหรือวัสดุก่อสร้าง

สิ่งแวดล้อมทั่วโลก คือความรับผิดชอบของทุกคน เราจะทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อลดฟอสซิลให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยการเป็นผู้นำในด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ และวงจรชีวิตที่ยั่งยืน สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราทั้ง Uddeholm และ ASSAB จึงเป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

คลิก ที่นี่ดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืน

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.