ตัวจับยึดเครื่องมือ

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รูปแบบและเทคโนโลยีของเครื่องตัดได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก แต่ตัวเครื่องมือและหัวจับเครื่องมือกลับไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นในระดับเดียวกัน แต่ด้วยแนวคิดตัวจับยึดเครื่องมือของ ASSAB ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

เกรดเหล็กกล้าในแนวคิดตัวจับยึดเครื่องมือของเราถูกพัฒนาขึ้นสำหรับ งานเจาะ งานกัดและงานกลึง ที่มีการใช้งานอย่างหนัก นอกจากนี้เรายังทำงานใกล้ชิดกับผู้ผลิตเครื่องมือชั้นนำ เพื่อทำตามความต้องการของลูกค้าสำหรับวัสดุทำตัวจับยึดเครื่องมือด้วยวัสดุที่มีคุณภาพที่เหนือกว่าและง่ายต่อการแปรรูปเป็นตัวจับยึด

แรงขับเคลื่อนจากแนวคิดหัวจับเครื่องมือของเราคือการมีเกรดเหล็กกล้าพิเศษไม่เหมือนใครที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงและความทนทาน และความสามารถแปรรูปที่ดี

ในขณะที่ต้นทุนด้านวัสดุของตัวจับยึดเครื่องมือสามารถต่ำถึง 6-10% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด การผลิตสามารถมีมูลค่า 65% ของต้นทุนทั้งหมด ปัญหาที่พบทั่วไปมากที่สุดในตัวจับยึดเครื่องมือคือความล้า เนื่องมาจากความเค้นที่แปรผันตลอดเวลาและอุณหภูมิใช้งานสูง (ถึง 600 องศาเซลเซียส) ที่ตัวจับยึดเครื่องมือต้องรับภาระ

แนวคิดตัวจับยึดเครื่องมือของ ASSAB ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการเพิ่มความคุ้มค่าสำหรับคุณและลูกค้าคุณ ความเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ต้องประกอบด้วยวัสดุของเครื่องมือตัดที่ดีที่สุดและเกรดเหล็กกล้าสำหรับตัวจับยึดเครื่องมือชั้นนำ เนื่องจากเกรดเหล็กกล้าตัวจับยึดเครื่องมือต้องแปรรูปง่าย คุณจะประหยัดเวลาอย่างมากเมื่อขึ้นรูปร่างด้ามเครื่องมือตัดหรือหัวจับ

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.