การลากขึ้นรูปเย็น

การลากขึ้นรูปเย็นเป็นการขึ้นรูปโครงสร้างจากแผ่นโลหะแบนให้มีรูปทรงที่มีผนังด้านข้าง การลากขึ้นรูปด้วยการกดมักถูกเรียกว่าการลากขึ้นรูปลึกเมื่อรูปทรงที่ขึ้นรูปนั้นมีความลึกมากกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางของรูปทรงนั้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ ASSAB เสนอเหล็กกล้าแม่พิมพ์งานเย็นที่หลากหลายเพื่อให้คุณได้ผลการผลิตที่คุ้มค่าต่อต้นทุนและมีความสามารถในการผลิตสูงสุด

การเลือกวัสดุสำหรับทำเครื่องมือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เนื่องจากภาระเชิงกลและการเสียดสีระหว่างวัสดุชิ้นงานและพื้นผิวของแม่พิมพ์ พื้นผิวที่สัมผัสของแม่พิมพ์จึงเกิดความเสียหาย ความเสียหายของแม่พิมพ์จะนำไปสู่ปัญหาด้านคุณภาพของชิ้นงานขึ้นรูป (ขนาดที่เกินกว่าค่าพิกัดที่กำหนดไว้หรือคุณภาพพื้นผิวไม่ดี) จากนั้นแม่พิมพ์จะถูกนำมาเปลี่ยน (เสียหายอย่างสิ้นเชิง) เจียระไนใหม่ หรือซ่อมสร้างขึ้นมาใหม่ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของเราทำให้ทราบว่า การสึกหรอ การบิ่นกะเทาะ การเปลี่ยนรูปร่างแบบพลาสติก การแตกร้าวและการครูดเป็นความเสียหายเชิงกลที่พบได้โดยทั่วไปมากที่สุด

ขั้นตอนการซ่อมบำรุงหมายถึงการผลิตต้องหยุดชะงักและต้องมีการสูญเสียความสามารถในการผลิต ดังนั้นแม่พิมพ์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทนทานต่อความเสียหายเชิงกลประเภทต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงปริมาณการผลิตที่สูงและความคุ้มค่าของการผลิต การเลือกเหล็กกล้าแม่พิมพ์ที่เหมาะสมมีความเชื่อมโยงกับความทนทานต่อความเสียหายเชิงกลที่แท้จริงสำหรับลักษณะการใช้งานนั้นๆ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เราจึงเน้นความสำคัญของการประเมิณประสิทธิผลรวมของแม่พิมพ์ โดยเลือกเหล็กกล้าเครื่องมือที่เหมาะสม

ASSAB 88
ASSAB PM 23 SuperClean
ASSAB Tool Steel Performance Chart
Vanadis 4 Extra SuperClean
Vanadis 8 SuperClean
Vancron SuperClean
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.