การดันขึ้นรูปแบบเย็น (โลหะ)

การเลือกเหล็กที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานในเบื้องต้นขึ้นอยู่กับประเภทวัสดุชิ้นงาน ความแข็งแรง ความหนาและรูปทรงทางเรขาคณิตของชิ้นงาน ความเสียหายเชิงกลที่สำคัญส่วนมากคือการสึกหรอจากการยึดติด การครูด การแตกร้าวและการเปลี่ยนรูปร่างแบบพลาสติก ในการดันขึ้นรูปเย็น ตัวกดจะกดเหรียญโลหะทำให้โลหะไหลตัวตามรูปทรงที่กำหนดไว้ในทิศทางที่ต้องการ

กลไกความเสียหายของแม่พิมพ์งานเย็น

เนื่องจากภาระเชิงกลในแต่ละรอบการทำงานและผิวสัมผัสที่มีการเคลื่อนที่ระหว่างวัสดุชิ้นงานและผิวของแม่พิมพ์ พื้นผิวที่มีการใช้งานของแม่พิมพ์จะเกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์จะส่งผลต่อปัญหาด้านคุณภาพของชิ้นงานไม่ช้าก็เร็ว (ขนาดไม่ได้ตามที่กำหนดหรือคุณภาพของผิวชิ้นงานที่ไม่ดี) ทำให้ต้องเปลี่ยนแม่พิมพ์ชุดใหม่ (เสียหายโดยสิ้นเชิง) ปรับผิวด้วยการเจียระไนหรือซ่อมสร้างขึ้นใหม่ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

ขั้นตอนบำรุงรักษานี้หมายถึงการหยุดการผลิตและการสูญเสียปริมาณการผลิต ดังนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับแม่พิมพ์คือสามารถต้านทานต่อความเสียหายเชิงกลประเภทต่างๆ ได้ เพื่อให้บรรลุความสามารถในการผลิตสูงและการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ การเลือกเหล็กกล้าเครื่องมือที่เหมาะสมจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการต้านทานความเสียหายเชิงกลของแม่พิมพ์อย่างแท้จริง

ASSAB 88
ASSAB PM 23 SuperClean
ASSAB PM30 SuperClean
ASSAB PM60 SuperClean
ASSAB Tool Steel Performance Chart
ASSAB XW-42
Calmax
Unimax
Vanadis 4 Extra SuperClean
Vanadis 8 SuperClean
Vancron SuperClean
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.