การทุบขึ้นรูปเย็น

การทุบขึ้นรูปเย็นเป็นทางเลือกที่คนมักเลือกเพื่อผลิตชิ้นส่วนที่ไม่ต้องการปรับแต่งชิ้นงานขั้นสุดท้ายหรือมีการปรับแต่งน้อยมาก เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและส่งมอบในสภาพผิวโดยรวมที่ดี

การขึ้นรูปเหรียญ

ในการขึ้นรูปเหรียญ วัสดุที่อ่อนจะถูกกดอัดด้วยแรงกดสูงมากในแม่พิมพ์จำกัดเพื่อผลิตเหรียญ เหรียญรางวัลและวัตถุเรียบแบนที่มีลวดลายตามผิวหน้าของแม่พิมพ์ลาย

การขึ้นรูปเหรียญถูกผลิตด้วยแม่พิมพ์เดี่ยวหรือแม่พิมพ์แบบผลิตต่อเนื่อง และสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการทุบขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบปิดประเภทพิเศษที่ถูกจำกัดบริเวณของผิวด้านข้าง

การเลือกเหล็กกล้าที่เหมาะสมสำหรับลักษณะการใช้งานนี้ โดยหลักๆ แล้วขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุชิ้นงาน ความแข็งแรงของวัสดุ ความหนาและรูปทรงทางเรขาคณิตของชิ้นงาน ความเสียหายเชิงกลที่สำคัญยิ่งส่วนมากคือการกะเทาะ การแตกร้าว การครูด ความสึกหรอแบบยึดติดและการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติก

 

การตีหัวขึ้นรูปเย็น

ในการตีหัวขึ้นรูปเย็น แรงกระทำเกิดจากแม่พิมพ์ตีขึ้นรูปหนึ่งชุดเครื่องมือขึ้นไป เพื่อขึ้นรูปเส้นลวดหรือแท่งลวดให้พื้นที่หน้าตัดมีรูปทรงต่างๆหรือมีขนาดของพื้นที่หน้าตัดที่ใหญ่กว่าของเดิม

การเลือกเหล็กกล้าที่เหมาะสมสำหรับลักษณะการใช้งานในเบื้องต้นขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุชิ้นงาน ความแรงของวัสดุ ความหนาและรูปทรงทางเรขาคณิตของชิ้นงาน ความเสียหายเชิงกลที่สำคัญที่สุดคือการแตกร้าว การสึกหรอแบบเสียดสี การครูดและการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติก

 

อุปกรณ์ตัด

การผลิตอุปกรณ์ตัดเป็นงานปั้มขึ้นรูปโลหแบบะพิเศษของการปั้มเหรียญ (ดูด้านบน) แต่ใช้งานเพื่อผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและวัตถุคล้ายกันที่เรียบแบนที่มีลวดลายตามผิวหน้าของแม่พิมพ์ลาย การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารหรืออุปกรณ์ตัดมักถูกทำในแม่พิมพ์เดี่ยว

การเลือกเหล็กกล้าที่เหมาะสมสำหรับลักษณะการใช้งานในเบื้องต้นขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุชิ้นงาน ความแข็งแรงของวัสดุ ความหนาและรูปทรงทางเรขาคณิตของชิ้นงาน ชิ้นงาน ความเสียหายเชิงกลที่สำคัญที่สุดคือการแตกร้าว การสึกหรอแบบเสียดสี การครูดและการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติก

เหล็กกล้าที่ผลิตด้วยกระบวนการโลหะผง SuperClean เช่น Vanadis 4 Extra SuperClean และ Vancron SuperClean เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับขั้นตอนการทุบขึ้นรูปเย็นเหล่านี้

ASSAB 88
ASSAB PM 23 SuperClean
ASSAB PM30 SuperClean
ASSAB Tool Steel Performance Chart
Vanadis 4 Extra SuperClean
Vanadis 8 SuperClean
Vancron SuperClean
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.