การขึ้นรูปเย็น

การขึ้นรูปแผ่นโลหะเป็นกระบวนการผลิตที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่นยานพาหนะและเครื่องใช้ในบ้าน ความต้องการวัสดุแผ่นชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติดีทำให้คุณมีความท้าทายใหม่ในการผลิตเครื่องมือ สิ่งนี้คือเหตุว่าทำไมเราจึงนำหน้าอยู่ตลอด เช่นในด้านความรู้ใหม่ๆ ในด้านวัสดุ และความตั้งใจจริง

การดัด

การดัดเป็นหนึ่งในงานขึ้นรูปที่พบทั่วไปมากที่สุดและถูกใช้ในการเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุโดยเปลี่ยนรูปรอบแกนแกนหนึ่ง การเลือกเหล็กกล้าเครื่องมือที่เหมาะสมในเบื้องต้นขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุชิ้นงาน ความแรงของวัสดุ ความหนาและความซับซ้อนของชิ้นงาน ความเสียหายเชิงกลที่สำคัญที่สุดสำหรับการดัดวัสดุทำชิ้นงานที่อ่อน (ความแข็งต่ำกว่า ≤300 HB) คือการสึกหรอแบบเสียดสีและการสึกหรอแบบยึดติด สำหรับวัสดุทำชิ้นงานที่แข็ง (ความแข็ง >300 HB) ความเสียหายเชิงกลคือการสึกแบบเสียดสี การสึกหรอแบบยึดติด การครูดและการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติก

การปั้มขึ้นรูป

การปั้มขึ้นรูปเป็นพื้นฐานของงานดัดเย็นที่ใช้เพื่อทำให้เกิดรูปทรง หน้าแปลนหรือปั้มรอยประทับตื้นๆในชิ้นส่วนที่ถูกปั้มตัดหรือเฉือนจากแผ่นเหล็กในกระบวนการก่อนหน้า ความเสียหายเชิงกลที่สำคัญที่สุดสำหรับการปั้มขึ้นรูปวัสดุทำที่อ่อน (ความแข็งต่ำกว่า≤300 HB) คือการสึกหรอแบบเสียดสีและการสึกหรอแบบยึดติด สำหรับวัสดุทำที่แข็ง (ความแข็ง >300 HB) คือการสึกแบบเสียดสี การสึกหรอแบบยึดติด การครูดและการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติก

ASSAB 88
ASSAB DF-3
ASSAB PM 23 SuperClean
ASSAB PM30 SuperClean
ASSAB PM60 SuperClean
ASSAB Tool Steel Performance Chart
ASSAB XW-42
Caldie
Calmax
Unimax
Vanadis 4 Extra SuperClean
Vanadis 8 SuperClean
Vancron SuperClean
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.