การม้วนเย็น

มีการใช้ขั้นตอนมากมายในการผลิตชิ้นส่วนโลหะในสภาพเย็น เช่นงานปั้มตัดชิ้นส่วนและปั้มขึ้นรูปโลหะ การเจาะรู การเฉือน การตีขึ้นรูปเย็น การดันขึ้นรูปแบบเย็น การอัดผงและการรีดขึ้นรูปเย็น เกรดเหล็กที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับการใช้งานประเภทนี้คือ ASSAB XW-42 เป็นวัสดุแบบดั้งเดิมประเภท D2 (DIN 1.2379, JIS SKD 11) อย่างไรก็ตาม ASSAB สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความเสียหายเชิงกลที่พบ

การรีดขึ้นรูปมีการแบ่งหมวดหมู่ตามอุณหภูมิของโลหะที่ถูกรีดขึ้นรูป เหล็กแผ่น เหล็กแถบ เหล็กเส้นและเหล็กแท่ง เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์รีดขึ้นรูปเย็น โดยทั่วไปชิ้นงานรีดขึ้นรูปเย็นจะขนาดเล็กกว่าและมีความแข็งแรงมากกว่า เมื่อเทียบกับการรีดขึ้นรูปร้อน ลูกรีดหรือชุดลูกรีดแบบกลุ่มมีความจำเป็นสำหรับการรีดขึ้นรูปเย็น อย่างไรก็ตามการรีดขึ้นรูปเย็นไม่สามารถลดความหนาของชิ้นงานได้มากเท่ากับการรีดขึ้นรูปร้อนจากการรีดเพียงครั้งเดียว

การเลือกเหล็กกล้าที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือขึ้นรูปต้องพิจารณาประเภทโลหะที่จะรีดขึ้นรูปและจำนวนชิ้นส่วนที่จะถูกผลิต ไม่ใช่พิจารณาจากกระบวนการเท่านั้น ในกรณีนี้การรีดขึ้นรูปเย็นเป็นวิธีที่ใช้เพื่อขึ้นรูปโลหะโดยนำแท่งโลหะสอดผ่านลูกรีดอหนึ่งคู่หรือมากกว่านั้นเพื่อลดความหนาให้ได้ตามต้องการและเพื่อให้ได้ความหนาในระดับเดียวกัน เหล็กกล้าที่มีความแกร่งคือคำตอบของคุณ!

ASSAB 88
ASSAB PM 23 SuperClean
ASSAB PM30 SuperClean
ASSAB PM60 SuperClean
ASSAB Tool Steel Performance Chart
ASSAB XW-42
Calmax
Unimax
Vanadis 4 Extra SuperClean
Vanadis 8 SuperClean
Vancron SuperClean
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.