แม่พิมพ์ฉีดหล่อ

แม่พิมพ์ฉีดด้วยแรงดัน เป็นแนวทางที่คุ้มค่าในการผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อนและมีความเที่ยงตรงสูงในปริมาณที่มาก สำหรับอลูมีเนียม แมกนีเซียม สังกะสีและทองแดงผสมอัลลอย กระบวนการหล่อด้วยแม่พิมพ์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในหลายอุตสาหกรรมกำลังนำไปสู่ความต้องการการผลิตที่ยาวนาน และแม่พิมพ์ที่มีอายุการใช้งานนานมากขึ้น

แม่พิมพ์ฉีดหล่อต้องรองรับภาระทางกลในทุกรอบการทำงานและอุณหภูมิที่สูง ดังนั้นวัสดุที่ใช้ผลิตแม่พิมพ์จึงต้องมีความทนทานต่อการแตกลายงา การกัดกร่อน/การสึกกร่อน การแตกร้าวและรอยยุบตัว

ASSAB เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายวัสดุสำหรับทำแม่พิมพ์มากมาย ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางอุตสาหกรรม เช่น NADCA วัสดุดังกล่าวประกอบด้วยเกรด Dievar ASSAB 8407 Supreme และ QRO 90 Supreme

Dievar มีคุณสมบัติที่ไม่มีวัสดุใดเหมือนและเหนือวัสดุของคู่แข่งมากมาย องค์ประกอบทางเคมีที่โดดเด่นและเทคนิคการผลิตล่าสุด ทำให้คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยความเหนียว ความแข็งแกร่งและความทนทานต่อการแตกลายงา ซึ่งไม่มีผลิตภัณฑ์ใดมาเทียบได้ ความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงและการทนต่อความร้อนยังทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับลักษณะการใช้งานแม่พิมพ์งานร้อนที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแม่พิมพ์ฉีดอลูมีเนียม

ASSAB 8407 SUPREME
ASSAB Tool Steel Performance Chart
Dievar
QRO 90 Supreme
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.