การอัดขึ้นรูปร้อน (โลหะ)

แม่พิมพ์งานร้อนจะถูกใช้งานที่อุณหภูมิสูงและสร้างรูปทรงของผลิตภัณฑ์อลูมีเนียม แมกนีเซียม เหล็กกล้าและโลหะอื่นๆ

สภาวะการทำงานที่รุนแรง ทำให้เหล็กกล้าแม่พิมพ์ที่ใช้ในลักษณะการใช้งานนี้เป็นที่ต้องการสูง โดยทั่วไปเหล็กกล้าที่ใช้สำหรับแม่พิมพ์งานร้อนควรคงสภาพความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงที่ดีและมีความเหนียวและความแข็งแกร่งที่ดี

คุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ สำหรับแม่พิมพ์งานร้อนคือความทนทานต่อความเค้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความร้อนและต้านทานต่อการสึกหรอเนื่องจากความร้อนได้ดี เพื่อให้ได้ผลการทำงานของแม่พิมพ์ดีที่สุด คุณสมบัติเหล่านี้ควรเหมือนกันและเท่าๆกันในทุกทิศทาง

ASSAB ขอเสนอโปรแกรมเหล็กกล้าเครื่องมืองานร้อนที่มีคุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • มีเสถียรภาพของความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี
  • ความแข็งแรงที่จุดวิกฤติสูง ที่อุณหภูมิใช้งาน
  • ความเหนียวและความแข็งแกร่งสูง
  • การนำความร้อนดี

แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปร้อน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทนต่อการสึกหรอเนื่องจากความร้อนได้สูงและคงสภาพของความแข็งในขณะใช้งานได้ดี และเหล็กกล้าต้องมีความสามารถในการแปรรูป ชุบแข็งและไนไตรน์ได้ง่าย

ASSAB 8407 2M
ASSAB 8407 SUPREME
ASSAB Tool Steel Performance Chart
Dievar
Formvar
QRO 90 Supreme
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.