การปั้มร้อน

จนถึงเมื่อเร็วๆ นี้ การขึ้นรูปเย็นเป็นวิธีหลักสำหรับการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างสำคัญด้วยเหล็กกล้าที่มีความแข็งแกร่งสูง ต่อมาเริ่มมีการปั้มขึ้นรูปร้อน ซึ่งเป็นกระบวนการใหม่ที่ผลิกผันทำให้ความต้องการเหล็กกล้าเครื่องมือใหม่ๆที่ใช้ในกระบวนการนี้

 

โดยการขึ้นรูปแผ่นชิ้นงานที่มีความร้อนและให้มีการแข็งตัวรวดเร็วในแม่พิมพ์ ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนโลหะขนาดใหญ่ขึ้น มีความแข็งแรงสูงขึ้นและมีรูปทรงที่ซับซ้อนมากกว่าในอดีต อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้ทำให้มีความต้องการเหล็กกล้าเครื่องมือที่ใช้ทำแม่พิมพ์อย่างเอาจริงเอาจัง ตัวอย่างเช่น การทำงานที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิตามที่ต้องการ เหล็กกล้าเครื่องมือจำเป็นต้องมีคุณสมบัติการนำความร้อนที่ดีเลิศ และมีความแข็งแรงวิกฤติสูง มีความแข็งแกร่งและความเหนียวสูง

แนวทางการใช้เหล็กแม่พิมพ์ของ ASSAB สำหรับความต้องการดังกล่าวมีอยู่มากมาย เช่น QRO 90 Supreme, Unimax, Dievar และ ASSAB 8407 Supreme ซึ่งสามารถประมาณการณ์ประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ได้ การผลิตนานขึ้น ระยะเวลาในการทำงานสั้นลงและได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จที่ดีเลิศ

 

ASSAB 8407 SUPREME
ASSAB Tool Steel Performance Chart
Dievar
QRO 90 Supreme
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.