การอัดขึ้นรูป (พลาสติก)

ในการอัดขึ้นรูป พลาสติกร้อนจะถูกอัดผ่านช่องในแม่พิมพ์เพื่อสร้างรูปทรงที่ต้องการ ชิ้นงานที่ดันออกมาจะถูกทำให้เย็นโดยสัมผัสกับอากาศ ณ อุณหภูมิห้อง หรือผ่านอ่างน้ำที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม หรือผ่านลมอัดก่อนที่จะถูกตัดให้ได้ความยาวตามต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่ารูปร่างและขนาดสำเร็จรูปตามต้องการ อุปกรณ์ปรับขนาดแบบพิเศษจะถูกนำมาใช้ในขณะทำให้เย็นเนื่องจากเป็นขั้นตอนที่มีผลกระทบสูง

ดังนั้นการอัดขึ้นรูปจึงใช้ชิ้นส่วนทางวิศวกรรมต่างๆ ที่ต้องการคุณสมบัติที่จำเป็นต่างๆกันไปตามการใช้งาน อุปกรณ์ปรับขนาดส่วนมากทำจากอลูมีเนียมเนื่องจากต้องการทำเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งแม่พิมพ์โดยทั่วไปผลิตด้วยเหล็กกล้า ข้อกำหนดด้านความแข็งแรงของแม่พิมพ์เหล็กกล้าอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ความต้องการการทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อการสึกหรอนั้นมีสูง โดยทั่วไปเหล็กเกรดที่มีการชุบแข็งแล้ว มีความแข็งแรงที่เพียงพอสำหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปทั่วไป อย่างไรก็ตามแม่พิมพ์ส่วนมากจะมีการทำไนไตรน์สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมใยแก้ว

คำตอบของ ASSAB สำหรับลักษณะการใช้งานนี้ประกอบด้วยวัสดุที่ชุบแข็งแล้ว เช่น ASSAB 718, Nimax, Mirrax 40 และเกรดเหล็กที่ต้องชุบแข็ง เช่น Stavax ESR, Mirrax ESR และ Corrax ขึ้นอยู่กับวัสดุพลาสติกและความแข็งในการใช้งาน

AM Corrax
ASSAB 2083
ASSAB 718 HH
ASSAB Tool Steel Performance Chart
ASSAB_Vanax_SuperClean-EN
CORRAX
Elmax SuperClean
Mirrax 40
Mirrax ESR
Nimax
Royalloy
เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.