กำหนดอนาคตด้วยมือเรา

นับตั้งแต่ปี 1960 Uddeholm ซึ่งเป็นโรงงานของเราในสวีเดน ได้ใช้เตาอาร์คไฟฟ้าในกระบวนการหลอมเหล็ก การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากฟอสซิลลดลงไป 46% นับตั้งแต่ปี 1990 และขณะนี้เราใช้พลังงานไฟฟ้าแบบปลอดฟอสซิล 100% เท่านั้น และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล 84 – 98%

ในปี 2021 Uddeholm ได้จัดโครงการสัปดาห์แห่งการผลิตที่ปลอดภัยต่อสภาพอากาศ โดยในช่วงตลอดสัปดาห์แห่งการผลิตที่ปลอดภัยต่อสภาพอากาศของ Uddeholm เราเปลี่ยนจากการใช้ก๊าซ LNG (ก๊าซธรรมชาติเหลว) ไปใช้ก๊าซ LBG (ก๊าซชีวภาพเหลว) ที่ปราศจากฟอสซิลแทน การขนส่งภายในทั้งหมดยังเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าที่ปราศจากฟอสซิลหรือ HVO100 (ไบโอดีเซล) 100% มาตรการเหล่านี้จะทำให้เราลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากฟอสซิลอย่างมีนัยสำคัญได้เกือบ 90% ในปีเดียวกันนั้น Uddeholm ได้ผันน้ำ 11 ส่วนน้ำปริมาณที่เหลือได้ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ และได้รับการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ทะเลสาบ Värmullen

เรายังมุ่งมั่นขยายขีดจำกัดของความเป็นไปได้ โดย Uddeholm ได้เริ่มต้นเส้นทางการผลิตแบบปลอดฟอสซิล และเป็นสภาพอากาศแบบธรรมชาติ โดยภายในปี 2030 เราจะมีการผลิตแบบปลอดฟอสซิล และภายในปี 2040 รอบการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราจะมีสภาพอากาศแบบเป็นธรรมชาติ

เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกของเราได้ร่วมมือกันและกำลังทำงานอย่างไม่หยุดหย่อน เพื่อสร้างโซลูชันที่ยั่งยืน ปลอดภัย และคงทนยาวนานให้แก่ลูกค้าและพวกเราเอง อีกนัยหนึ่งคือลูกค้าของเราจะได้รับมากกว่าไม่ใช่เพียงเหล็ก หากยังได้รับคำมั่นสัญญาจากเราที่จะผลิตเหล็กด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเป็นคำมั่นสัญญา และเป็นกระบวนการที่เรากำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน เรากำลังสร้างอนาคตที่ดีด้วยมือของเราเอง

 

 

อ่านเกี่ยวกับ >>  มองความท้าทายให้ออก

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.