hép Dành Cho Chi Tiết

Thép công cụ của ASSAB sản xuất ra các bộ phận sản xuất hoàn hảo là không thể tranh cãi, nhưng không chỉ có thế. Khi dòng sản phẩm đẳng cấp thế giới này được sử dụng làm các chi tiết thành phẩm và ứng dụng, nó mang lại kết quả tốt hơn nhiều và tuổi thọ cao hơn so với thép kỹ thuật và thép không gỉ truyền thống.

Các phẩm chất thép ASSAB góp phần đáng kể vào tối ưu hóa thiết kế, tăng tốc hiệu suất, giảm chi phí bảo dưỡng và lợi thế kinh tế chung tốt nhất. Để lựa chọn thành công ngay từ đầu, hãy chọn vật liệu có các tính chất tốt hơn.

Thép ASSAB dành cho các chi tiết là đặc biệt thích hợp dành cho các ngành và ứng dụng có yêu cầu cao về các tính chất chẳng hạn như khả năng chống mòn, chịu lực, sức chống mài mòn và khả năng chống nhiệt.

Để có khả năng chống mòn cao, các loại thép nhất định dành cho các công cụ gia công nguội, chẳng hạn như ASSAB XW-42, Caldie và ASSAB SuperClean series là đặc biệt thích hợp để chống mòn do chúng có cấu trúc chứa các phần tử giai đoạn cứng.

Khi nói đến chịu lực, một hạng thép ESR chẳng hạn như ASSAB 8407 Supreme không có đối thủ với sức chịu mỏi cao hoàn hảo và độ sạch của thép.

Các sản phẩm hiệu quả cao khác trong danh mục sản phẩm ASSAB gồm có Stavax ESR nổi tiếng về sự kết hợp độc đáo giữa sức chịu lực, khả năng chống mài mòn và độ bền; và Unimax đáng chú ý về khả năng chống mòn và chống nhiệt của nó.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.