Xử Lý Thực Phẩm

Sản xuất an toàn, hiệu quả với thời gian chết tối thiểu là ưu tiên cao nhất trong ngành xử lý thực phẩm quốc tế. Nhu cầu về sản phẩm có một không hai của ASSAB có thể đáp ứng.

Các loại thép công cụ của ASSAB để sử dụng trong ngành xử lý thực phẩm được chứng nhận theo luật pháp của Liên Minh Châu Âu (1935/2004) và theo các nhóm thực phẩm cụ thể: thực phẩm khô, thực phẩm axit, thực phẩm cồn và thực phẩm béo.

 

Đây là một nghiên cứu tình huống thực tế, minh họa thép công cụ của chúng tôi có thể cắt giảm chi phí sản xuất và bảo dưỡng bằng cách nào:

Trong sản xuất cám, một hãng sản xuất ngũ cốc lớn sử dụng vật liệu thép A2 tiêu chuẩn trong các trục lăn. Việc này tạo ra 500 giờ sản xuất và tám đợt dừng sản xuất hàng năm. Cùng với hãng sản xuất, chúng tôi đã tìm hiểu các cơ hội cải thiện năng suất và đề xuất họ thử sử dụng một trong các hạng thép cao cấp của chúng tôi, Caldie. Sự thay đổi này chứng kiến thời gian sản xuất tăng lên 1.800 giờ chỉ với hai đợt dừng mỗi năm. Sự nâng cấp lên một hạng thép tin cậy hơn đã mang lại cho nhà sản xuất này năng suất cao hơn và tiết kiệm chi phí đáng kể, chưa nói đến nguy cơ mẻ thấp hơn và nhờ đó sự an toàn của người tiêu dùng được cải thiện.

 

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.