Các Bộ Phận Máy Móc

Trong môi trường sản xuất, máy móc và các bộ phận thường chịu tác động của hư mòn quá mức, dẫn đến chi phí bảo dưỡng cao. Có thể tránh được tình trạng này nếu thép công cụ có các tính chất vật liệu tốt hơn cho chức năng được chọn từ đầu.

Đây là nơi dòng sản phẩm thép cường độ cao của ASSAB trở thành một lựa chọn tốt hơn. Chúng có thể là đắt hơn thép kỹ thuật tiêu chuẩn nhưng chúng mang lại lợi ích với chất lượng cao hơn, tính khả dụng tốt hơn và sản xuất hiệu quả hơn.

ASSAB cung cấp cho bạn những lý do thuyết phục hơn để chọn từ chương trình vật liệu và dịch vụ hoàn chỉnh của chúng tôi. Ví dụ như, vật liệu có sức chịu càng cao cho phép sản xuất các bộ phận có trọng lượng càng thấp. Khả năng xử lý nhiệt cũng có thể mang lại những lợi thế lớn và tối ưu hóa các tính chất cụ thể, chẳng hạn như chống mòn. Thép có tính dễ uốn và độ bền cao hơn biến thành chi phí hư mòn và bảo dưỡng thấp hơn. Cuối cùng, một loại thép tốt hơn sẽ tăng năng suất và cải thiện lợi thế kinh tế chung của bạn.

Một vật liệu tốt hơn chỉ là một phần của phương trình. Thép của ASSAB được sản xuất một cách cẩn thận, dùng công nghệ đặc biệt. Chương trình sản phẩm đa dạng của chúng tôi có đặc điểm là vật liệu bằng hợp kim cao cấp, sản xuất qua quy trình ESR và luyện kim bột, xử lý nhiệt thích nghi, và kiểm soát chất lượng kỹ lưỡng, chẳng hạn như kiểm tra siêu âm.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.