Giá Đỡ Dụng Cụ

Trong các thập niên vừa qua, thiết kế và công nghệ công cụ cắt đã có cải thiện rất lớn. Tuy nhiên, không thể nói như thế về thân công cụ và giá đỡ công cụ, chúng có sự phát triển chậm chạp. Tool Holder Concept ( giá đỡ dụng cụ ) của ASSAB, điều này đã thay đổi.

Được phát triển riêng dành cho các điều kiện làm việc khắc nghiệt của các ứng dụng khoan, cắt và quay, và với sự hợp tác chặt chẽ của các hãng sản xuất công cụ hàng đầu, các hạng thép trong hệ thống Tool Holder Concept ( giá đỡ dụng cụ ) của chúng tôi tiêu biểu cho một xu hướng mới để đáp ứng nhu cầu về vật liệu giá đỡ công cụ có chất lượng vượt trội, dễ gia công.

Động lực thúc đẩy đằng sau sản phẩm Tool Holder Concept ( giá đỡ dụng cụ ) của chúng tôi là để có một thế hệ mới các hạng thép độc đáo, chuyên dụng đáp ứng yêu cầu về sức chịu nóng cao, độ bền cao cũng như khả năng dễ gia công.

Trong khi chi phí nguyên liệu cho giá đỡ dụng cụ có thể thấp đến 6-10% của tổng chi phí sản xuất, gia công có thể chiếm đến 65% tổng chi phí. Vấn đề thường gặp nhất với giá đỡ công cụ là hiện tượng mỏi, do ứng lực động rất cao và nhiệt độ cao gây ra (lên đến 600°C) tác động lên chúng.

Những gì ASSAB Tool Holder Concept mang lại trên hết là lợi thế kinh tế chung được cải thiện – cho bạn và khách hàng của bạn, một thứ hoàn toàn có thể hiểu được là khái niệm yêu cầu sự kết hợp của vật liệu công cụ cắt tốt nhất với các hạng thép làm giá đỡ công cụ hàng đầu. Vì các hạng thép làm giá đỡ công cụ hàng đầu của chúng tôi có tính dễ gia công hơn, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian khi định hình thân công cụ và mâm cặp.

 

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.