Định hình tương lai

Từ những năm 1960, Uddeholm, nhà máy của chúng tôi ở Thụy Điển, đã sử dụng lò điện hồ quang trong quá trình nấu chảy tại xưởng luyện thép. Lượng khí thải CO2 hóa thạch đã giảm 46% từ năm 1990. Hiện chúng tôi chỉ sử dụng 100% điện không sử dụng nhiên liệu hóa thạch và có các sản phẩm được làm từ 84-98% vật liệu tái chế

Vào năm 2021, Uddeholm thực hiện tuần lễ sản xuất không khí thải carbon. Trong tuần lễ Không Khí Thải Carbon (Climate Neutral) của Uddeholm, LNG (Khí Tự Nhiên Hóa Lỏng) đã được thay thế bằng LBG (Khí Sinh Học Hóa Lỏng) không hóa thạch. Tất cả hoạt động giao thông nội bộ cũng chuyển sang sử dụng điện không hóa thạch hoặc 100% HVO100 (Dầu diesel sinh học). Các biện pháp này sẽ dẫn đến giảm đáng kể gần 90% lượng khí thải CO2 hóa thạch của chúng tôi. Trong cùng năm, Uddeholm đã mượn 11 triệu mét khối nước để làm mát các quy trình. Hơn 80% lượng nước được mượn và trả lại, không có tiếp xúc trực tiếp với các quy trình sản xuất của Uddeholm. Lượng còn lại trải qua quá trình lọc và được kiểm nghiệm cẩn thận trước khi được đưa trở lại Hồ Värmullen.

Chúng tôi đã tái định nghĩa lại các giới hạn năng lực. Uddeholm đã bắt đầu hành trình sản xuất không sử dụng nhiên liệ hóa thạch và không có khí thải carbon. Đến năm 2030, chúng tôi sẽ có hoạt động sản xuất không sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đến năm 2040, toàn bộ vòng đời của các sản phẩm của chúng tôi sẽ không thải khí carbon.

Mạng lưới các chuyên gia trên khắp thế giới của chúng tôi cùng nhau làm việc không ngừng để tạo ra các giải pháp bền vững, an toàn và lâu dài — cho khách hàng và bản thân chúng tôi. Nói cách khác, khách hàng của chúng tôi nhận được nhiều hơn từ chúng tôi chứ không chỉ là thép. Họ cũng nhận được cam kết của chúng tôi là luôn sản xuất thép ít ảnh hưởng đến môi trường ở mức có thể. Đạt được điều này là một quá trình liên tục và là một cam kết. Chúng tôi đang nắm lấy tương lai trong tay của mình.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.