Lời giải cho những bài toán khó trong thiết kế khuôn HPDC ngày nay.

Các giải pháp cho Khuôn Đúc Áp Lực Cao (HPDC)

Chúng ta đang chứng kiến sự tăng trưởng ở mảng phụ tùng ôtô và xe điện cấu trúc lớn. Các phụ tùng này khác với phụ tùng HPDC truyền thống vì kích thước của chúng được thiết kế lớn hơn nhiều. Một số bộ phận còn được tích hợp với nhau làm cho việc thiết kế và gia công khuôn trở nên phức tạp hơn.

Tuổi thọ của khuôn đúc HPDC khi sản xuất các bộ phận kết cấu bằng nhôm nói chung giảm nhiều so với khi sản xuất các bộ phận truyền thống khác bằng nhôm.

Cho nên để đạt được tuổi thọ thích hợp cho khuôn HPDC khi sản xuất các bộ phận kết cấu bằng nhôm, chúng ta phải sử dụng vật liệu khuôn mà tối ưu được các tiêu chí sau đây:

  1. Vật Liệu Khuôn phải có tính năng chịu mỏi nhiệt cao.
  2. Vật Liệu Khuôn phải có kết cấu hạt đồng nhất.
  3. Đối với khuôn, nhất là khuôn có kích thước lớn, phải cài đặt các tham số xử lý nhiệt thích hợp.

Nhấp vàoliên kết này (tiếng Anh) để biết thêm thông tin. .

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.