Unimax - Rất thích hợp cho việc tái chế phế liệu kim loại

Các Sản Phẩm Kỹ Thuật cho Ngành Tái Chế

Trong hơn một năm, ASSAB đã làm việc trong một dự án cùng với một công ty tái chế phế liệu kim loại, thử nghiệm Unimax để làm dao cắt trong máy tái chế.
Unimax được thử nghiệm lần đầu tiên vào đầu năm 2021 cho dao tái chế kim loại hình chữ nhật và hiệu suất tốt hơn 100% so với dao theo máy. Dựa trên thành công này, máy tái chế kim loại hiện nay hoạt động hoàn toàn với dao Unimax được lắp đặt.

Ngoài ra, khách hàng khác đã thử nghiệm Unimax vào tháng 3 2021 cho kìm cắt và kết quả là hiệu suất tốt hơn 3-4 lần so với các bộ phận nguyên bản. Khách hàng đã hoàn toàn bị thuyết phục và đã sử dụng Unimax cho 4 bộ kìm cắt khác.
Unimax đã chứng tỏ là vật liệu rất phù hợp cho các ứng dụng tái chế.

Nhấp vào đây để biết thêm dữ liệu về Unimax.

Nếu bạn muốn chúng tôi liên hệ với bạn, vui lòng nhấp vào đây.

 

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.