เหล็กกล้าแม่พิมพ์งานเย็นสำหรับขึ้นรูปเหล็กความแข็งแรงสูง (Advance High Strength Steels; AHSS) ในปัจจุบัน

ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นยานยนต์ประเภท PHEV (ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด), BEV (ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่), FCEV (ยานยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง) และ ICE (ยานยนต์แบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน) นวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงดีขึ้น

ลดการปล่อยมลพิษ เพิ่มความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ และใช้งานได้ในระยะทางไกลได้มากขึ้น ทุกความต้องการเหล่านี้ได้ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นส่วนที่แข็งแรงสูงขึ้น น้ำหนักเบา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น “เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง (Advance High Strength Steels; AHSS)” ที่นำมาใช้เพื่อช่วยทำให้โครงสร้างของตัวถังรถยนต์มีความปลอดภัยจากการชนได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยที่ชิ้นส่วนโครงสร้างมีน้ำหนักเท่าเดิม เป็นต้น

การขึ้นรูปเหล็กความแข็งแรงสูง (Advanced High Strength Steels)

จากภาพรวมข้างต้น เป็นปัจจัยทำให้ต้องใช้เหล็กกล้าแม่พิมพี่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

คลิก ที่นี่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.