การแก้ปัญหาและสนับสนุนทั่วโลก

ASSAB เป็นเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายสำหรับ Uddeholms AB โรงผลิตเหล็กกล้าชั้นนำในสวีเดนที่มีประสบการณ์มากกว่า 350 ปีในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเครื่องมือ ASSAB และ Uddeholm มีการดำเนินธุรกิจอยู่ในทุกทวีป ให้บริการบริษัทชั้นนำนานาชาติ (MNC) ทั่วทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมหลักๆ ในมากกว่า 90 ประเทศ

 

ลูกค้าเราจำนวนมากดำเนินการผลิตในหลายประเทศ ดังนั้นเราจึงเสนอแพคเกจทั่วโลกของเราที่รวมการสนับสนุนในประเทศผ่านเครือข่ายทั่วโลกของเรา และแนวทางจการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย โปรแกรมทั่วโลกของเราจัดจำหน่ายเหล็กกล้าเครื่องมือและบริการที่น่าเชื่อถือรวมถึงความพยายามสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในการให้บริการที่มีขอบเขตกว้างไกลและมีประสิทธิภาพ

งานเฉพาะด้านเป็นอีกงานหนึ่งที่เราทำเพื่อลูกค้าทั่วโลกของเรา ลูกค้ามักเลือกเราเป็นเสมือนหุ้นส่วนที่ทรงคุณค่าในด้านเหล็กกล้าเครื่องมือที่มีมาตรฐาน เนื่องจากเราจัดหาเหล็กกล้าเครื่องมือที่มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ ความเชี่ยวชาญในการให้บริการเฉพาะทางอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการจัดจำหน่ายเหล็กกล้าเครื่องมือที่คุ้มค่าแก่การใช้งาน และลดระยะเวลาการผลิตให้ผลผลิตไปสู่ตลาดได้สั้นลง การมีสาขาอยู่ทั่วโลก เครือข่ายการขนส่งที่ดีเลิศ รวมถึงการสนับสนุนทางเทคนิคที่หลากหลายภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานทุกรูปแบบ

 

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.