Additive Manufacturing

Our solution to your challenges

Additive Manufacturing หรือที่เรียกว่าการพิมพ์ 3 มิติ เป็นกระบวนการสร้างวัตถุโดยการพิมพ์ผงโลหะทีละชั้น ตามการออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ Computer Aided Design (CAD) ด้วยกระบวนการ Additive Manufacturing แม่พิมพ์จะประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆหลายชิ้น ที่มีรูปร่างและโครงสร้างที่ซับซ้อนได้

เริ่มจากการผลิตผงโลหะไปจนถึงการออกแบบทางวิศวกรรม การจำลองการสร้างต้นแบบ การผลิตฯ และกระบวนการหลังการผลิตฯ ที่เราพร้อมให้บริการคุณอย่างครบวงจร การแก้ปัญหาแบบ end-to-end จะช่วยลดของเสียและลดความสิ้นเปลืองต่างๆลงได้

กรุณาคลิกต่อไปเพื่อดูรายละเอียดของเนื้อหา

Metal Powder

Heat Treatment

Surface Treatment 

Surface Coating