ABP

ในฐานะผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาเหล็กแม่พิมพ์แบบครบวงจรสำหรับลูกค้า ที่ ASSAB เราสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ในบ้าน การบรรจุหีบห่อและการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของเครื่องมือและความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ลองสอบถามถึงเหล็กกล้าเครื่องมือ ASSAB ที่มีการทำ ABP

ABP เป็นขั้นตอนการพ่นเม็ดโลหะที่มีการจดสิทธิบัตร โดยการสร้างความเค้นแรงกดบนพื้นผิววัสดุเพื่อเพิ่มความแข็งที่ผิวและลดความเสี่ยงต่อการเกิดข้อบกพร่องที่พื้นผิวซึ่งนำไปสู่การแตกกะเทาะ

ประโยชน์อื่นที่ได้จาก ABP ประกอบด้วยการลดความเสียหายที่เกิดจากความล้าเนื่องจากความร้อน การแตกลายงา การสึกหรอและการลุกลามของรอยแตก เพิ่มลักษณะพื้นผิวให้ดีขึ้น และยืดอายุการใช้งานแม่พิมพ์ให้นานขึ้น 30-40%

การวิจัยและการพัฒนาต่อเนื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี ABP ที่ ASSAB นำไปสู่การเพิ่มผลผลิต รุ่นล่าสุดคือ ABP PlusและABP Dual Plus โดย ABP Plus ถูกใช้อย่างกว้างขวางกับแม่พิมพ์ใหม่และเป็นการผสมผสาน 3 กระบวนการ ซึ่งก็คือการพ่นขัดผิวด้วยเม็ดโลหะ การทำก๊าซไนไตรด์และปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ผิว และกระบวนการที่ดีเลิศของเราคือ ABP Dual Plus เป็น ABP Plus ผสมกับการทำพ่นเม็ดโลหะ เพื่อให้แม่พิมพ์ฉีดหล่อมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งต้องการอายุการใช้งานสูงมากกว่า 100,000 ครั้ง

การอบชุบ ABP สามารถใช้ได้กับทั้งแม่พิมพ์ใหม่และแม่พิมพ์ที่ใช้แล้ว และมีผลของความสำเร็จอย่างสูงในแม่พิมพ์สำหรับแม่พิมพ์ฉีดหล่อสำหรับอลูมีเนียม แมกนีเซียม และสังกะสีอัลลอย รวมถึงแม่พิมพ์สำหรับงานทุบขึ้นรูปร้อนและงานทุบขึ้นรูปเย็น