วิสัยทัศน์

 

เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเหล็กกล้าและโลหะพิเศษคุณภาพสูง นำเสนอนวัตกรรมพร้อมการให้บริการที่ตอบสนองทุกความต้องการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อตรง จริงใจ เปิดเผย ในการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.