การทำให้ผิวของชิ้นงานให้เป็นเหล็กไนไตรน์ ไนโตรคาร์บูไรซิงและปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ถูกควบคุมด้วยระดับปริมาณไนโตรเจน

การทำให้ผิวชิ้นงานให้เป็นเหล็กไนไตรน์ การทำไนโตรคาร์บูไรซิงและปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ถูกควบคุมด้วยระดับปริมาณไนโตรเจนเป็นขั้นตอนควบคุมปริมาณของไนโตรเจน (N) ที่ถูกเพิ่มเข้าบนพื้นผิวเหล็กกล้า เพื่อเพิ่มความแข็งและการต้านทานการสึกหรอของพื้นผิว ซึ่งทำให้แม่พิมพ์มีอายุการใช้งานนานขึ้น

ข้อดีของกระบวนการนี้คือความสามารถในการควบคุมความเข้มข้นของไนโตรเจนบนพื้นผิว ทำให้สามารถควบคุมความหนาและคุณสมบัติของชั้นผิวแข็งได้ตามต้องการ ประโยชน์อื่นๆ ประกอบด้วยกลดปริมาณการเกิดไนไตรน์เน็ทเวิร์คของชั้นผิวแข็งที่ซึมลึก การควบคุมความลึกของชั้นผิวแข็ง การควบคุมความแข็งที่พื้นผิวและการบิดตัวที่น้อยมาก

ASSAB ขอนำเสนออีก 2 กระบวนการคือการทำไนโตรคาร์บูไรซิงที่ควบคุมระดับปริมาณไนโตรเจนและการทำให้ผิวชิ้นงานเกิดเป็นเหล็กไนไตรน์หลังกระบวนการไนตรายดิ้ง และไนโตรคาร์บูไรซิงออกซิเดชัน

ทั้งสองกระบวนการเหมาะที่สุดสำหรับลักษณะการใช้งานที่ต้องมีการทนต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน ในขณะที่กระบวนการผสมผสานของการทำให้ผิวชิ้นงานเกิดเป็นเหล็กไนไตรน์/การทำไนโตรคาร์บูไรซิงและปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ถูกควบคุมด้วยระดับปริมาณไนโตรเจน จะทำให้ชิ้นงานมีพื้นผิวเป็นสีดำหรือสีเข้มดูสวยงามเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า