Trách Nhiệm Công Ty

 

Trách Nhiệm Với Môi Trường

ASSAB, là một nhà phân phối hàng đầu về thép đặc biệt và là nhà cung cấp các dịch vụ xử lý, cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về môi trường. Chúng tôi nỗ lực điều hành các hoạt động của mình sao cho chúng tôi có thể giảm thiểu ảnh hưởng đối với môi trường và cung cấp một môi trường an toàn cho nhân viên của mình.

Theo cam kết đó, các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, đảm bảo tuổi thọ sử dụng cao và được sản xuất từ nguyên liệu thô tái chế để có thể kiểm soát chặt chẽ tình trạng ô nhiễm.

Sự tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế là vấn đề tất nhiên đối với ASSAB và chúng tôi đảm bảo các yêu cầu này được tuân thủ. Bằng các biện pháp phòng ngừa và không ngừng cải tiến, chúng tôi sẽ không ngừng bảo tồn chất lượng của các sản phẩm của mình, cũng như môi trường sống và làm việc của mình.

Mối quan tâm chính của chúng tôi là giảm lượng khí thải ra môi trường và kiểm soát rác thải sản xuất, cũng như mức tiêu thụ năng lượng. Chúng tôi nhắm đến mục tiêu giảm thiểu tác động môi trường bằng cách hợp tác với các chuyên gia trong những lĩnh vực này.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.