Sản Xuất Bồi Đắp

Giải pháp của chúng tôi cho những thách thức của bạn

Sản Xuất Bồi Đắp, còn được gọi là in 3D, là quy trình tạo hình vật thể bằng cách in từng lớp bột kim loại theo thiết kế dùng phần mềm Thiết Kế Có Máy Tính Hỗ Trợ (CAD). Với Sản Xuất Bồi Đắp, các khuôn đúc có khả năng kết nối nhiều bộ phận, hiện nay có thể chế tạo các hình dạng bổ sung và các cấu trúc phức tạp.

Bắt đầu từ sản xuất bột kim loại đến thiết kế kỹ thuật, mô phỏng, chế tạo nguyên mẫu, sản xuất và hậu xử lý hoàn chỉnh, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong toàn bộ dây chuyền Sản Xuất Bồi Đắp. Giải pháp hoàn chỉnh giúp giảm lãng phí và giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Nhấp vào các liên kết sau đây để biết thêm thông tin về

bột kim loại

Xử Lý Nhiệt