Các Giải Pháp Toàn Cầu

ASSAB là mạng lưới phân phối cho Uddeholms AB – một nhà máy Thụy Điển hàng đầu với trên 350 năm kinh nghiệm trong ngành thép công cụ. Cùng nhau, ASSAB và Uddeholm có sự hiện diện ở mọi châu lục, phục vụ các công ty đa quốc gia (MNC) hàng đầu ở hầu như mọi lĩnh vực công nghiệp quan trọng ở trên 90 quốc gia.

Nhiều khách hàng của chúng tôi có hoạt động sản xuất ở một số quốc gia. Đối với các khách hàng này, chúng tôi cung cấp gói dịch vụ toàn cầu gồm có sự hỗ trợ tại địa phương thông qua mạng lưới toàn cầu, cũng như các giải pháp tiết kiệm chi phí theo nhu cầu và đồng nhất. Không chỉ cung cấp thép công cụ và dịch vụ tin cậy, chương trình toàn cầu của chúng tôi còn nỗ lực xây dựng các mối quan hệ và sự tín nhiệm thông qua việc đảm bảo dịch vụ hoàn chỉnh và hiệu quả.

Dịch vụ xác định thông số là một khía cạnh khác mà chúng tôi thực hiện cho các khách hàng toàn cầu. Có vị thế được khách hàng xem là đối tác ưu tiên trong nhiệm vụ chuẩn hóa các giải pháp thép công cụ của họ trong toàn bộ chuỗi giá trị của họ là hoạt động cung ứng thép công cụ có chất lượng tin cậy, năng lực dịch vụ chuyên biệt, chuyên môn, khả năng cung cấp lợi thế kinh tế chung trong gia công và thời gian đưa ra thị trường ngắn hơn, sự hiện diện toàn cầu, mạng lưới hậu cần hoàn hảo, và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn đa ngôn ngữ của chúng tôi dành cho mọi ứng dụng gia công.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.