Các Giá Trị Chung

Chúng tôi có chính sách đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

Chúng tôi đặt sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm. Sự thành công của khách hàng là nền tảng cho sự thành công của chúng tôi. Do đó, mục tiêu của sự nỗ lực của chúng tôi là tạo ra giá trị cùng với khách hàng của mình.

Chúng tôi gồm các chuyên gia luôn mang trong mình động lực phát triển

Hiệu quả hoạt động của Tập Đoàn chúng tôi phụ thuộc nhiều vào mạng lưới gồm những con người có động lực phát triển. Chúng tôi phát triển tài năng và năng lực của nhân viên và sử dụng họ trong một môi trường có động lực tự thân. Chúng tôi giao mục tiêu chứ không giao nhiệm vụ.

Lời nói của chúng tôi đi đôi với việc làm

“Lời nói của chúng tôi đi đôi với việc làm” là yếu tố quan trọng giúp cho các mạng lưới của chúng tôi hoạt động thông suốt, nhanh chóng và tin cậy. Danh tiếng Assab được xây dựng từ sự tín nhiệm và cho phép chúng tôi vượt qua các đối thủ mạnh.

Chúng tôi cam kết trong dài hạn

Hiệu quả hoạt động sinh lợi không ngừng của chúng tôi đảm bảo sự phát triển bền vững của chúng tôi.

Chúng tôi định hình cho tương lai

Chúng tôi là một Tập Đoàn sáng tạo và đi đầu về công nghệ. Chúng tôi đặt ra các xu hướng trong ngành.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.