Tư Vấn và Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Tại ASSAB, chúng tôi cung cấp cho khách hàng không chỉ các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất, mà còn cung cấp thông tin chính xác và dễ sử dụng để củng cố sự hợp tác vì tăng trưởng và phát triển chung.

Chúng tôi liên tục phát triển và đổi mới các giải pháp công cụ áp dụng kiến thức sâu rộng của chúng tôi trong một loạt các lĩnh vực thép cho các công cụ, thành phần, máy móc và ứng dụng của chúng trong tất cả các ngành công nghiệp.

Dịch vụ khách hàng kỹ thuật của chúng tôi cung cấp lời khuyên về các loại thép và xử lý thép trong khu vực. Hỗ trợ kịp thời qua điện thoại cá nhân hoặc email cũng như khảo sát tài liệu.

Chúng tôi thực hiện đánh giá dự án, phân tích sự cố, khắc phục sự cố và dịch vụ phòng thí nghiệm. Chúng tôi có thiết bị và khả năng điều tra các đặc tính của tất cả các vật liệu liên quan, cung cấp cho khách hàng các báo cáo kịp thời và phù hợp và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Đào tạo tùy chỉnh về các sản phẩm và kiến thức ứng dụng có thể được sắp xếp tại văn phòng của bạn, tại văn phòng bán hàng địa phương của chúng tôi hoặc tại trụ sở nhà máy thép của chúng tôi ở Thụy Điển.

Liên hệ với văn phòng bán hàng địa phương gần nhất của ASSAB để biết chi tiết về yêu cầu của bạn; Anh sẽ rất hạnh phúc.