Tư Vấn và Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Tại ASSAB, chúng tôi cung cấp cho khách hàng không chỉ các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất, mà còn cung cấp thông tin chính xác và dễ sử dụng để củng cố sự hợp tác vì tăng trưởng và phát triển chung.

 

Chúng tôi không ngừng phát triển và đổi mới các giải pháp gia công bằng cách áp dụng kiến thức phong phú của mình trong các loại thép khác nhau – dành cho công cụ, bộ phận hoàn thiện, máy móc – và các ứng dụng của nó trong tất cả các ngành.

Phòng Dịch Vụ Hỗ Trợ Kỹ Thuật của chúng tôi đưa ra các khuyến cáo về loạihạng thép và xử lý thép cho khu vực. Dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng được cung cấp thông qua các cuộc gọi hoặc email cá nhân, và cũng bằng các hoạt động kiểm tra nguyêện vật liệu.

Chúng tôi tiến hành phân tích sự cố đánh giá dự án, xử lý sự cố và kiểm nghiệm. Chúng tôi có trang thiết bị và năng lực để kiểm tra tất cả tính chất liên quan của nguyên vật liệu, cung cấp cho khách hàng những báo cáo kịp thời và phù hợp với nhu cầu khách hàng, và theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Dịch vụ đào tạo tùy chỉnh về sản phẩm và kiến thức áp dụng có thể được bố trí tại cơ sở của bạn, tại phòng kinh doanh địa phương của chúng tôi hoặc tại trụ sở nhà máy thép ở Thụy Điển.

Hãy liên hệ với phòng kinh doanh địa phương gần nhất của ASSAB và cung cấp bản mô tả đầy đủ về các yêu cầu của bạn; bạn sẽ hài lòng.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.