Ép Đùn Nóng (Kim Loại)

Công cụ gia công nóng hoạt động ở nhiệt độ cao và tạo thành các sản phẩm bằng nhôm, ma-giê, thép và các kim loại khác.

Các điều kiện làm việc khắc nghiệt tạo ra đòi hỏi cao về thép công cụ được sử dụng trong ứng dụng này. Nói chung, thép được sử dụng cho các công cụ gia công nóng phải cung cấp sức chịu nóng hoàn hảo cũng như tính dễ uốn và độ bền tốt.

Các tính chất quan trọng khác của công cụ gia công nóng là khả năng chống ứng lực xoay vòng nhiệt cao và khả năng chống mòn nóng cao. Để đảm bảo hiệu suất công cụ tốt nhất, những tính chất này phải nhất quán và đồng đều ở mọi hướng của công cụ.

ASSAB cung cấp một chương trình thép công cụ gia công nóng với các chủng thép có các cách kết hợp khác nhau giữa:

  • Khả năng chống nhiệt cao
  • Sức chịu nóng cao
  • Tính dễ uốn và độ bền cao
  • Tính dẫn nhiệt cao

Điều đặc biệt quan trọng đối với công cụ ép đùn nóng là phải có khả năng chống mòn nóng cao và khả năng chống nhiệt cao, cũng như thép phải dễ gia công, dễ xử lý nhiệt và thấm nito.