Xử Lý Nhiệt

Xử lý nhiệt tại ASSAB có hình thức.

Tại ASSAB, xử lý nhiệt được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác để có độ cứng cần thiết. Nhưng ngoài ra, xử lý giúp củng cố khả năng chống mòn và chống nứt/mẻ cao (để sử dụng trong dập phôi và rèn khuôn); khả năng chống nứt nhiệt và khả năng chống mòn/mài mòn cao, cũng như độ cứng (để đúc khuôn) và khả năng chống mài mòn cao, khả năng dễ đánh bóng cao và tính ổn định hướng cao (dành cho ứng dụng đúc ép nhựa).

Dịch vụ xử lý nhiệt cao cấp của ASSAB nhờ vào các lò chân không hiện đại của nó cung cấp khả năng kiểm soát quy trình định hướng với sự ghi nhận đầy đủ mọi tham số quy trình. Gia nhiệt bằng bơm tuần hoàn khí nóng và áp suất tản nhiệt lên đến 15 bar bằng nitơ cho phép có hiệu suất gia nhiệt và tản nhiệt cao hơn, cũng như tính đồng nhất nhiệt độ của lò.

Xử lý nhiệt tại ASSAB có hình thức.

Tôi và Nhiệt Luyện

Để sản xuất ra các bộ phận bền nhất với bề mặt sạch và độ méo tối thiểu.

Giảm Ứng Lực

Để giảm ứng lực gây ra bởi gia công thô, hàn, gia công phóng điện (EDM), hoặc tích lũy trong dịch vụ kéo dài, nhất là trong ứng dụng đúc khuôn.

Xử Lý Dưới Không

Để tăng khả năng chống mòn và giảm thiểu lượng austenite nhằm đảm bảo rằng các công cụ có độ bền cao trong giai đoạn phục vụ.

Ngoài kiến thức kỹ thuật, đội ngũ kỹ sư cao cấp của chúng tôi sử dụng các thiết bị kiểm nghiệm và đo lường mới nhất để cung cấp các báo cáo kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong phân tích xử lý nhiệt và xử lý sự cố.

 

Xin bấm vào đây để lấy tài liệu

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.