Đúc Thổi

Có các phương pháp đúc thổi khác nhau, một quy trình định hình một sản phẩm rỗng bằng cách kéo giãn một ống nhựa nhiệt dẻo nóng bằng áp suất không khí và tản nhiệt nó trên một bề mặt khuôn.

Nói chung, đúc thổi, là một phương pháp áp suất thấp trong đó yêu cầu sức chịu và chống mòn là vừa phải, và quy trình năng suất cao trong đó thời gian chu kỳ là rất quan trọng. Mài mòn cũng là một nguy cơ tiềm ẩn do việc thường sử dụng PVC nhất là trong sản xuất chai lọ.

Do đó, các tính chất quan trọng của thép đúc cho đúc thổi là yêu cầu về sức chịu và chống mòn vừa phải, tính dẫn nhiệt cao và khả năng chống mài mòn cao.

Giải pháp của ASSAB cho ứng dụng này gồm có các vật liệu tôi sẵn như hợp kim ASSAB 718, Nimax, Mirrax 40, ASSAB MM40, Al và thép đã tôi chẳng hạn như Stavax ESR và Mirrax ESR tùy vào yêu cầu về khả năng chống mòn và chống lõm cũng như vật liệu nhựa.