Kéo Nguội

Kéo nguội là tạo vỏ bọc từ một tấm thép thành một hình dạng có các vách bên. Kéo dập thường được gọi là kéo sâu khi hình dạng được kéo sâu hơn một nửa đường kính của nó. Danh mục sản phẩm của ASSAB cung cấp các sản phẩm thép gia công nguội đa dạng để đạt được khả năng sản xuất tiết kiệm chi phí và năng suất tối ưu.

Lựa chọn vật liệu gia công là tối quan trọng. Do có tải cơ học lặp đi lặp lại và sự tiếp xúc trượt giữa vật liệu gia công và bề mặt công cụ, bề mặt hoạt động của công cụ chịu tác động hư mòn liên tiếp. Sự phá hủy của dụng cụ sẽ không sớm thì muộn dẫn đến các vấn đề về chất lượng trên các bộ phận đã tạo hình (vượt dung sai hoặc phẩm chất bề mặt kém). Công cụ sau đó phải được thay đổi (lỗi hoàn toàn), mài lại hoặc tân trang theo cách nào đó. Kinh nghiệm trong ngành của chúng tôi cho thấy rằng mòn, mẻ, biến dạng nhựa, nứt và ăn mòn là các cơ chế lỗi thường gặp nhất.

Thủ tục bảo dưỡng dẫn đến sản xuất ngưng trệ và vì đó mất năng suất. Do đó điều rất quan trọng là công cụ phải có thể chống lại các dạng cơ chế lỗi công cụ khác nhau để đạt được năng suất cao và sản xuất có hiệu quả kinh tế. Do đó sự lựa chọn thép công cụ phù hợp trực tiếp liên quan đến khả năng chống cơ chế lỗi công cụ thực tế đối với ứng dụng. Lưu ý điều này, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá tính kinh tế gia công chung khi lựa chọn thép công cụ phù hợp.

ASSAB 88
ASSAB PM 23 SuperClean
ASSAB XW-10
Vanadis 4 SuperClean
Vanadis 8 SuperClean
Vancron SuperClean
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.