Ép Đùn Nguội (Kim Loại)

Lựa chọn thép thích hợp cho ứng dụng này phụ thuộc chủ yếu vào loại vật liệu gia công, chịu lực, độ dày và đặc điểm hình học của sản phẩm gia công. Các cơ chế lỗi nghiêm trọng nhất là mòn bám dính, ăn mòn, nứt, mài mòn và biến dạng dẻo. Trong ép đùn nguội một dụng cụ đục lỗ tác động áp lực vào thanh kim loại và làm cho nó chảy theo cách có kiểm soát theo hướng yêu cầu.

Các cơ chế lỗi trong gia công nguội

Do có tải cơ học lặp đi lặp lại và sự tiếp xúc trượt giữa vật liệu gia công và bề mặt công cụ, bề mặt hoạt động của công cụ chịu tác động hư mòn liên tiếp. Sự phá hủy của dụng cụ sẽ không sớm thì muộn dẫn đến các vấn đề về chất lượng trên các bộ phận đã tạo hình (vượt dung sai hoặc phẩm chất bề mặt kém). Công cụ sau đó phải được thay đổi (lỗi hoàn toàn), mài lại hoặc tân trang theo cách nào đó.

Thủ tục bảo dưỡng này dẫn đến sản xuất ngưng trệ và vì đó mất năng suất. Do đó điều rất quan trọng là công cụ phải có thể chống lại các dạng cơ chế lỗi công cụ khác nhau để đạt được năng suất cao và sản xuất có hiệu quả kinh tế. Do đó sự lựa chọn thép công cụ phù hợp trực tiếp đến khả năng chống cơ chế lỗi công cụ thực tế đối với ứng dụng.

ASSAB 88
ASSAB PM 23 SuperClean
ASSAB PM30 SuperClean
ASSAB PM60 SuperClean
ASSAB Tool Steel Performance Chart
ASSAB XW-10
ASSAB XW-42
Calmax
Unimax
Vanadis 4 SuperClean
Vanadis 8 SuperClean
Vancron SuperClean
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.