Đúc Nén

Đúc nén là một kỹ thuật chủ yếu dành cho ứng dụng đúc nhựa phản ứng nóng trong đó hợp chất đúc được đặt vào khoang khuôn mở. Nhiệt và áp suất được tác động cho đến khi vật liệu khô lại. Đúc nén thường được sử dụng để đúc nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh.

Kỹ thuật này thường được sử dụng để đúc các bộ phận gia cố bằng sợi thủy tinh và áp suất cao thường được sử dụng. Khả năng chống mòn, sức chịu và độ cứng là cần thiết đối với vật liệu khuôn.

Có một số lợi thế với kỹ thuật đúc nén:

  • Không lãng phí nguyên liệu nhựa (không có hệ thống cổng hay bánh dẫn)
  • Ứng suất trong tối thiểu trong bộ phận
  • Quy trình có thể được sử dụng cho các bộ phận rất nặng
  • Thiết bị ít tốn kém.

Các chủng thép được khuyên dùng là ASSAB 8407 Supreme, Unimax, ASSAB XW-10, Vanadis 4 Extra SuperClean, các loại thép không gỉ chẳng hạn như Stavax ESR, Mirrax ESR và Elmax SuperClean.

AM Corrax
ASSAB 2083
ASSAB 2344
ASSAB 8407 SUPREME
ASSAB 88
CORRAX
Dievar
Elmax SuperClean
Mirrax ESR
Stavax ESR
Tyrax ESR
Vanax SuperClean
Vidar 1 ESR
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.