Đúc Ép Phun

Đúc ép phun là một phương pháp thường gặp để sản xuất các thiết bị điện tử chẳng hạn như mạch tích hợp, tụ điện và đi ốt. Trừ khi sử dụng một vật liệu đúc thích hợp, khuôn đúc có xu hướng bị mòn do lượng chất đệm cao.

Các loại thép giàu cacbua là lý tưởng nhất để tăng khả năng chống mòn. Sức chịu nén cao giúp tránh lõm trong khi phải tránh các tạp chất lớn hơn trong vật liệu đúc vì nó có thể tạo thành bề mặt không hoàn hảo.

ASSAB có nhiều loại thép khác nhau để đáp ứng các yêu cầu nguyên liệu đúc khác nhau. Đối với hàm lượng chất đệm cao, hãy chọn trong số các sản phẩm ASSAB SuperClean series, ASSAB PM 23 SuperClean và ASSAB PM 30 SuperClean; đối với sản lượng thấp hơn hoặc hàm lượng chất đệm ít hơn, hãy chọn ASSAB 4 Extra SuperClean hoặc ElmaxSuperClean. Đối với sản xuất các bộ phận bán dẫn giá trị thấp và cũng đối với vật liệu truyền thống có độ cứng cao, có thể sử dụng ASSAB XW-42 hoặc ASSAB 88.

AM Corrax
ASSAB 2344
ASSAB Plastic Mould
Elmax SuperClean
Tyrax ESR
Tyrax ESR Tài liệu bán hàng
Vanax SuperClean
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.