VANAX SUPERCLEAN

Thép luyện kim bột đảm bảo độ cứng cao, độ ổn định biên và góc biên đóng vai trò quan trọng đối với dao và lưỡi cắt công nghiệp. Độ sạch của thép giúp giảm thiểu cả hư hỏng cán biên và tổn thương do lực đập, và cho phép mài thép đến một góc sắc hơn.

Với giải pháp mới nhất, chúng tôi đang nâng cao các tiêu chuẩn trong ngành sản xuất. Các tính chất phức tạp và mạnh mẽ của Vanax đảm bảo hiệu năng cao nhất, nâng cao mức năng suất, kết hợp với thời gian chết ít hơn và chi phí bảo dưỡng thấp hơn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng chọn tài liệu sau đây:

  1. Tờ rơi kinh doanh (Phiên bản tiếng Anh)
  2. Tờ rơi sản phẩm (Phiên bản tiếng Anh)