Cán Nguội

Nhiều quy trình khác nhau được sử dụng trong sản xuất các bộ phận thép ở điều kiện nguội, chẳng hạn như dập phôi và tạo hình, đục, cắt, rèn nguội, ép đùn nguội, ép bột và cán nguội. Hạng thép phổ biến nhất cho ứng dụng này là sản phẩm ASSAB XW-42 của chúng tôi, là loại vật liệu D2 truyền thống (tiêu chuẩn DIN 1.2379, JIS SKD 11). Tuy nhiên, ASSAB có thể đề nghị rất nhiều sản phẩm giải quyết vấn đề tùy vào các cơ chế lỗi đã xác định.

Cán được phân loại dùng nhiệt độ của kim loại được cán. Thép tấm, băng, thanh và cây là ví dụ về các sản phẩm cán nguội. Nói chung, phôi gia công cán nguội nhỏ hơn và có sức chịu lực cao hơn khi so với cán nóng. Sẽ cần có bốn dao cắt cao hoặc máy cán nhóm cho quy trình cán nguội. Tuy nhiên, cán nguội không thể giảm độ dày của phôi gia công nhiều bằng cán nóng trong một đợt duy nhất.

Lựa chọn thép tốt nhất cho công cụ tạo hình phải không chỉ tính đến quy trình, mà còn tính đến loại kim loại được tạo hình và số lượng bộ phận cần sản xuất. Trong trường hợp này, cán nguội là một phương pháp được sử dụng để tạo hình kim loại bằng cách đưa khối kim loại qua một hoặc nhiều cặp trục lăn để đạt được mức giảm độ dày cần thiết và đạt được độ dày nhất quán. Một loại thép công cụ bền là giải pháp của bạn!

ASSAB 88
ASSAB PM 23 SuperClean
ASSAB PM30 SuperClean
ASSAB PM60 SuperClean
ASSAB Tool Steel Performance Chart
ASSAB XW-10
ASSAB XW-42
Calmax
Unimax
Vanadis 4 SuperClean
Vanadis 8 SuperClean
Vancron SuperClean
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.