Cắt (Dao Công Nghiệp)

Các yêu cầu hiện đại nghiêm ngặt về năng suất và quy trình cắt các vật liệu gia công khó và cứng, đã tạo cảm hứng cho chúng tôi phát triển thép công cụ tốt nhất trên thế giới. Nếu chúng tôi có thể cải thiện hiệu suất công cụ trong các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi nhất, hãy tưởng tượng nó có thể làm gì cho hiệu suất lưỡi dao của bạn.

ASSAB nổi tiếng là thương hiệu hàng đầu thị trường về thép luyện kim bột. Dòng sản phẩm SuperClean của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng yêu cầu trong quy trình sản xuất thép, cao hơn mức tiêu chuẩn một bậc. Đối với các hãng sản xuất dao, điều đó có nghĩa là thép cho phép có cạnh sắc hơn, lưỡi bền hơn và sản xuất không có rắc rối với các tính chất mài và đánh bóng hoàn hảo.

ASSAB cung cấp một dòng sản phẩm thép công cụ vượt trội dành cho hoạt động sản xuất dao quy mô lớn đáp ứng các yêu cầu chính xác về các đặc điểm chẳng hạn như độ thẳng, độ vuông, dung sai và mức khử cacbon.

Các hạng thép bạn muốn yêu cầu gồm có ASSAB XW-42, ASSAB SuperClean series.

ASSAB 88
ASSAB DF-3
ASSAB PM 23 SuperClean
ASSAB PM30 SuperClean
ASSAB PM60 SuperClean
ASSAB Tool Steel Performance Chart
ASSAB XW-10
ASSAB XW-42
ASSAB_M2-EN
Caldie
Calmax
Unimax
Vanadis 4 SuperClean
Vanadis 8 SuperClean
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.