Đúc Ép

Trong quy trình đúc ép chuyên môn hóa cao trong đó vật liệu nhựa nhiệt dẻo hoặc nhựa phản ứng nóng đã gia nhiệt hoặc dẻo hóa được bơm ở áp suất cao vào khoang khuôn tương đối mát để tạo hình sản phẩm, sự lựa chọn thép khuôn phù hợp đóng vai trò quan trọng trong hiệu suất của khuôn và tính tiết kiệm sản xuất chung.

Các tính chất hấp dẫn đối với khuôn nhựa có chất lượng gồm có khả năng dễ đánh bóng cao, khả năng chống mài mòn cao, khả năng chống mòn, chống nứt và tính dẫn nhiệt cao.

Các giải pháp của ASSAB cho các yêu cầu cao này gồm có Stavax ESR, Mirrax ESR, ASSAB 8407 Supreme, Vidar 1 ESR, Unimax và các loại thép tôi sẵn chẳng hạn như Mirrax 40, Nimax, ASSAB 718. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp hợp kim BeCu ( đồng bery) chẳng hạn như Coolmould, nó cung cấp tính dẫn nhiệt vượt trội dẫn đến giảm đáng kể thời gian chu kỳ và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Vidar 1 ESR đặc biệt lý tưởng cho các khuôn lớn đòi hỏi sự hoàn thiện bề mặt cao, cho dù là đánh bóng hay khắc, và không chỉ đáp ứng loại thép dùng cho tiêu chuẩn được sử dụng cho hệ thống chiếu sáng của ôtô. Đối với mọi nhu cầu cao về khả năng chống mòn, dòng sản phẩm thép luyện kim bột của ASSAB cũng thích hợp cho ứng dụng đúc nhựa.

AM Corrax
ASSAB 2083
ASSAB 2344
ASSAB 518
ASSAB 618HH
ASSAB 618T
ASSAB 718 HH
ASSAB 8407 SUPREME
ASSAB 88
Coolmould
CORRAX
Dievar
Elmax SuperClean
Mirrax 40
Mirrax ESR
Nimax
Nimax ESR
Polmax
Royalloy
Tyrax ESR
Vanax SuperClean
Vidar 1 ESR
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.