Dập Nóng

Cho đến gần đây, tạo hình nguội là phương pháp vượt trội để sản xuất các bộ phận cấu trúc quan trọng bằng thép có cường độ cao. Quy trình này đã được bổ sung bằng dập nóng, quy trình mới thay đổi phương pháp đặt ra các yêu cầu mới về thép công cụ được sử dụng trong quy trình.

 

Bằng cách sử dụng bán thành phẩm đã gia nhiệt hình thành và cứng nhanh trong khuôn, có thể sản xuất các bộ phận lớn hơn, chắc hơn và phức tạp hơn trước đây. Tuy nhiên, điều này đặt ra yêu cầu cao về thép công cụ được sử dụng trong khuôn. Ví dụ, để hoạt động tin cậy ở nhiệt độ cần thiết, thép công cụ cần phải có tính dẫn nhiệt hoàn hảo và sức chịu nóng cũng như độ bền và tính dễ uốn cao.

ASSAB có một số giải pháp gia công dành cho các yêu cầu chính xác như : QRO 90 Supreme, Unimax, Dievar và ASSAB 8407 Supreme. Chúng đều có hiệu suất công cụ dễ tính toán, thời gian vận hành sản xuất cao hơn, thời gian chu kỳ ngắn hơn và sản phẩm cuối cùng vượt trội.

ASSAB 8407 SUPREME
Dievar
Dievar_Sales_Brochure_EN
QRO 90 Supreme