โซลูชันใหม่ในงาน HPDC ที่นำ Additive Manufacturing มาผสมผสานใช้งานร่วมกันได้อย่างลงตัว

เครื่องมือที่แตกต่างกันย่อมต้องการโซลูชันที่ต่างกัน ดังนั้นเราจึงร่วมทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ในการปรับโซลูชัน Additive Manufacturing (AM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อมาใช้ในงาน High-Pressure Die Casting (HPDC) ได้อย่างแม่นยำและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับโซลูชั่นใหม่ๆ และใช้งานแม่พิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยนำประสบการณ์ของเราในด้าน Additive Manufacturing (AM) รวมทั้งความรู้เชิงลึกในงาน HPDC และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยของเรามาช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นแนวคิด ไปจนถึงการผลิตชิ้นส่วนจริง โดยระหว่างทางเราจะคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษากับลูกค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละงาน ผู้เชี่ยวชาญในงาน HPDC ของเรา สามารถช่วยลูกค้าในการออกแบบใหม่ (Redesigning tool) ให้สอดคล้องกับการใช้งานเฉพาะได้ โดยการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์และการจำลองกระบวนการการทำงานจริง รวมถึงวิธีออกแบบช่องระบายความร้อน (Cooling channel) ซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลและพารามิเตอร์ประมวลผลออกมาได้อย่างแม่นยำ วิธีการจัดการระบายความร้อนนี้ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสมดุลระหว่างการระบายความร้อนและการทำงานของแม่พิมพ์ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

คลิก>>    เพิ่มประสิทธิภาพเหล็กแม่พิมพ์ด้วยโซลูชันการอบ-ชุบ

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.