การอัดผง (Powder Compacting)

การอัดผง (Powder compacting) คือการปั้มเหรียญ โดยการป้อนผงวัสดุเข้าไปในแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปแทนที่จะใช้เป็นโลหะแข็ง จากนั้นจะได้ผงอัดแน่นสีเขียว แล้วถูกนำไปผ่านความร้อน จากนั้นนำไปปรับขนาดหรือปั้มขึ้นรูป เพิ่มเติมเพื่อให้มีค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยลงหรือเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้ดียิ่งขึ้น ขั้นตอนการอัดผงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออายุการใช้งานของแม่พิมพ์ ด้วยเหล็กแม่พิมพ์สำหรับการอัดผงของ ASSAB สามารถเพิ่มอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ได้ และพบได้บ่อยครั้งว่าสามารถเพิ่มอายุงานได้สูงถึง 2 เท่าเมื่อเทียบกับเหล็กแม่พิมพ์แบบดั้งเดิมหรือเหล็ก High speed

การเลือกเหล็กแม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานในข้างต้น ขึ้นอยู่กับประเภทของผง ความหนาแน่นของผง  และรูปทรงเรขาคณิตของชิ้นงาน นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องระบุความเสียหายเชิงกลหลักที่พบในกระบวนการทำงาน เพื่อค้นหาเกรดเหล็กแม่พิมพ์ที่มีคุณสมบัติต้านทานต่อความเสียหายดังกล่าวได้

รอยครูด (Galling) การสึกหรอ (Adhesive wear) และการเสียดสีที่สูง (High friction) เป็นปัญหาทั่วๆไปที่ต้องคำนึงถึง หนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหานี้ จึงควรเลือกเหล็กแม่พิมพ์ ASSAB ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่าง  Vancron  SuperClean ที่มีการเคลือบผิวจากภายในเนื้อเหล็กทำให้ลดแรงเสียดทานได้อย่างมาก

สำหรับปัญหาที่ทำให้แม่พิมพ์เกิดความเสียหายสูงได้รับการพิสูจน์แล้วว่า Vanadis 4 Extra SuperClean มีความเหมาะสม  ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว ยังมี Caldie และ Unimax ซึ่งเหล็กแม่พิมพ์ทั้งสองชนิดนี้เป็นเหล็กสำหรับงานเย็น (Cold work) ชนิดเมทริกซ์ ที่มีการหลอมซ้ำ (ESR-Electro Slag Remelted)

จากคุณสมบัติต่างๆ ของเหล็กแม่พิมพ์ ASSAB แต่ละเกรดข้างต้น ทำให้กระบวนการในงานอัดผง (Powder compacting) ได้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่า อาทิ คุณภาพที่สูงขึ้น ระยะเวลาในการผลิตที่สั้นลง และประหยัดต้นทุนมากขึ้น

ASSAB 88
ASSAB PM 23 SuperClean
ASSAB Powder Compacting
ASSAB Tool Steel Performance Chart
Vanadis 4 Extra SuperClean
Vanadis 8 SuperClean
Vancron SuperClean
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.