การอัดผง

การอัดผงเป็นการปั้มเหรียญที่มีการป้อนวัสดุเข้าไปในแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปผงแทนที่จะเป็นโลหะแข็ง ทำให้ได้ผงอัดแน่นเขียวที่ได้จะถูกนำไปให้ความร้อน แล้วจึงนำไปปรับขนาดหรือปั้มขึ้นรูปทรงเพิ่มเติมเพื่อให้มีค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยลงหรือปรับปรุงคุณสมบัติ ขั้นตอนการอัดผงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออายุการใช้งานของแม่พิมพ์ของคุณ ด้วยเหล็กกล้าสำหรับการอัดผงของ ASSAB คุณสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ของคุณได้อย่างมาก ซึ่งบ่อยครั้งเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือได้ 2 เท่าเมื่อเทียบกับเหล็กกล้าเครื่องมือแบบดั้งเดิมหรือเหล็กกล้าความเร็วสูง

การเลือกเหล็กกล้าที่เหมาะสมสำหรับลักษณะการใช้งานในข้างต้นขึ้นอยู่กับประเภทของผง ความหนาแน่นของผงอัดแน่นตามที่ต้องการและรูปทรงทางเรขาคณิตของชิ้นงาน นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องระบุความเสียหายเชิงกลหลักของกระบวนการนี้เพื่อค้นหาเกรดเหล็กกล้าที่มีคุณสมบัติต้านทานต่อความเสียหายดังกล่าว

รอยครูด ความสึกหรอแบบยึดติดและการเสียดทานสูงเป็นปัญหาทั่วไปที่ต้องคำนึงถึง หนึ่งในแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของ ASSAB คือ Vancron  SuperClean ที่มีการเคลือบผิวจากภายในเนื้อเหล็กทำให้ลดแรงเสียดทานได้อย่างมาก

สำหรับปัญหาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ ASSAB คือ Vanadis 4 Extra SuperClean ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาอื่นๆของ ASSAB คือ Caldie และ Unimax ซึ่งเหล็กกล้าทั้งสองชนิดเป็นเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็นชนิดเมทริกซ์ ที่มีการหลอมซ้ำ

อิทธิพลจากคุณสมบัติที่พึงประสงค์เหล่านี้ของกลุ่มเหล็กกล้าของ ASSAB ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าในขั้นตอนการอัดผงของคุณ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพที่สูงขึ้น ระยะเวลาในการผลิตสั้นลงและประหยัดต้นทุนมากขึ้นโดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในการผลิตทุกประการ

ASSAB 88
ASSAB PM 23 SuperClean
ASSAB Tool Steel Performance Chart
Vanadis 4 Extra SuperClean
Vanadis 8 SuperClean
Vancron SuperClean
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.