แม่พิมพ์กดอัด

แม่พิมพ์กดอัดคือเทคนิคสำหรับพลาสติกเทอร์โมเซต ซื่งส่วนผสมของชิ้นงานจะถูกวางอยู่ในแม่พิมพ์ที่เปิดอยู่ มีการใช้ความร้อนและแรงดันจนกว่าวัสดุจะคืนตัว แม่พิมพ์กดอัดนิยมด้วยใช้สำหรับกดขึ้นรูปพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว

เทคนิคนี้มักถูกใช้สำหรับกดขึ้นรูปชิ้นส่วนเสริมด้วยใยแก้วและมีแรงดันสูง วัสดุทำแม่พิมพ์จึงต้องมีความทนทานต่อการสึกหรอ ความแข็งและความแข็งแรง

มีข้อดีมากมายในการกดอัดขึ้นรูป

  • ไม่มีของเสียจากวัสดุพลาสติก (ไม่ต้องมีทางเข้าหรือช่องทางไหลของพลาสติกหลอมเหลว)
  • ความเค้นแรงกดภายในชิ้นส่วนต่ำ
  • สามารถใช้กระบวนการสำหรับชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ได้
  • อุปกรณ์ในการทำแม่พิมพ์ถูกกว่าแบบอื่นๆ

เกรดเหล็กที่แนะนำคือ ASSAB 8407 Supreme, Unimax, ASSAB XW-10, Vanadis 4 Extra SuperClean และเกรดเหล็กกล้าไร้สนิมเช่น Stavax ESR, Mirrax ESR และ Elmax SuperClean

AM Corrax
ASSAB 2083
ASSAB 8407 SUPREME
ASSAB 88
ASSAB PM 23 SuperClean
ASSAB Tool Steel Performance Chart
ASSAB_Vanax_SuperClean-EN
CORRAX
Dievar
Elmax SuperClean
Mirrax ESR
Stavax ESR
Vidar 1 ESR
เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.