Từ ý tưởng đến sản phẩm

Kỷ nguyên tiếp theo của ngành khuôn ép nhựa

Các bộ khuôn độc nhất đòi hỏi có các giải pháp độc nhất. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thông qua một quy trình tư vấn chi tiết để phát triển giải pháp phù hợp cho ứng dụng . Bất kể khi nào và ở công đoạn nào trong suốt quá trình hỗ trợ khách hàng từ ý tưởng ban đầu đến khi hoàn thành sản xuất các bộ phận chức năng, các chuyên gia của chúng tôi cũng có thể hỗ trợ lại khi khách hàng muốn thiết kế lại bộ khuôn để đáp ứng chính xác yêu cầu của sản phẩm.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh, bắt đầu từ sản xuất bột kim loại đến thiết kế kỹ thuật, mô phỏng, tạo nguyên mẫu, chế tạo và toàn bộ quy trình hậu mãi.

Bằng các giải pháp trọn gói nhằm đạt hiệu năng tối đa của khuôn mẫu , chúng tôi mang lại cho khách hàng sự tin tưởng và hiệu quả khi chọn thép công cụ hiệu năng cao và các dịch vụ giá trị gia tăng hậu mãi của chúng tôi.

Nhấp vào đây để xem các trường hợp cụ thể mà chúng tôi đã giúp giải quyết các vấn đề của khách hàng. (Tiếng Anh)

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.