Giải pháp cho Dao Phi lê (Fillet Knives)

2 nhà sản xuất dao chia sẻ với chúng tôi kinh nghiệm của họ về Vanax SuperClean

Lance Clinton “Surfingringo”

“Kết luận của tôi là dựa trên sự kết hợp của khả năng chống ăn mòn, khả năng chống mòn và độ bền, thì Vanax SuperClean hiện thời không có đối thủ trong thế giới dao. Tôi muốn nói rõ hơn, tôi tin chắc rằng không có thứ gì gọi là “thép tốt nhất”. Các loại thép khác nhau có các đặc tính khác nhau tạo nên một số loại thép tốt hơn hoặc tệ hơn cho những công việc khác nhau. Những gì tôi đang nói đó là nếu quý vị dành ưu tiên cho khả năng chống ăn mòn nhưng quý vị không muốn hy sinh hiệu suất của mép lưỡi dao thì tôi không biết có loại thép dao kéo nào hoạt động tốt hơn. Hoan hô.”

Nhấp vào đây để đọc toàn bộ bài báo (Tiếng Anh)

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.