VANCRON SUPERCLEAN

Thép công cụ độc đáo cho nhu cầu đặc biệt

Vancron SuperClean là thép công cụ bột nitrit, có nghĩa là “lớp phủ bề mặt” đã được tích hợp vào vật liệu gia công đã hoàn thành. Kết quả là một bề mặt dụng cụ với ma sát rất thấp làm giảm sự trơ trẽn hoặc dính vào vật liệu. Vancron SuperClean là lựa chọn đúng đắn cho môi trường mà lớp phủ không phải là một lựa chọn hoặc không đủ. Giải pháp mới này vượt quá mong đợi và mang lại tuổi thọ công cụ dài hơn, sản lượng cao hơn và thời gian ngắn hơn cho thị trường.

Vancron SuperClean là sự kết hợp hoàn hảo cho sản xuất với các công cụ cắt và tạo hình chính xác cao với các cạnh sắc nhọn và dụng cụ của các hình dạng phức tạp.

Để biết thêm thông tin, vui lòng chọn tài liệu sau đây:

  1. Tờ rơi kinh doanh (Phiên bản tiếng Anh)
  2. Tờ rơi sản phẩm (Phiên bản tiếng Anh)

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.